Ivermectin 12 mg tablet content table side effects. It is also used to reduce inflammation of the skin (rash) and the Enzan mucous membranes. This information would be useful in developing an informed medical leave policy.

You had a very particular idea of which characters from movies and books you wanted to be. Do you have a Zürich cialis bestellen question regarding the use of doxycycline for dogs? It is important to take the medicine according to directions, to avoid overdoing it and not taking too much of the drug.

kontakt

+420 601 364 678   |   info@instruo.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

I. Uděluji tímto souhlas společnosti Instruo s.r.o., Václavovická 1538, 739 34 Šenov, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34751, IČO: 28614127, DIČ: CZ28614127 (dále jen „Správce“), aby v souladu s Nařízením zpracovávala osobní údaje, které jsem uvedl v kontaktním formuláři na webu www.instruo.cz

II. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od data poskytnutí.

III. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • Jméno a příjmení;
 • Kontaktní údaje (telefon, email, adresa bydliště);
 • Osobní data poskytnutá v kontaktním formuláři na webových stránkách;
 • Osobní data poskytnutá v dotazníku pro uchazeče o práci;
 • Osobní data poskytnutá v dokumentech k výběrovému řízení (životopis, certifikáty, reference)


IV. Osobní údaje poskytnuté ve webovém formuláři budou zpracovávány pro účely výběru vhodného uchazeče o práci a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Po uzavření výběrového řízení budou osobní údaje zpracovávány pro účely zařazení do databáze uchazečů o práci po dobu 2 let od data poskytnutí.

V. Jsem srozuměn(a) se svým právem zejména:

 • Mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení);
 • Požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
 • Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody (dle čl. 17 Nařízení);
 • Na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 Nařízení;
 • Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení;
 • Odvolat tento souhlas (dle čl. 7 odst. 3 Nařízení);
 • Vznést námitku proti zpracování (dle čl. 15 Nařízení)


VI. Sdílení informací

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

Z právních důvodů – můžeme poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení je nutné pro:
– dodržování zákonů nebo právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy,
– uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
– ochrany před poškozením zdraví, majetku nebo zabezpečení společnosti Instruo s.r.o., našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje právní předpis,
– zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků společnosti Instruo s.r.o., (např. proti podvodu), při technických potížích či bezpečnostních problémech.

VII. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu včetně níže uvedeného poučení Uživatele pečlivě přečetl(a), obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Poučení Uživatele
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje uživatele budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
 • důvodem poskytnutí osobních údajů uživatele Správci je poptávka po obchodní spolupráci, případně v případě uchazečů o zaměstnání pro zařazení do výběrového řízení na aktuálně vypsanou volnou pracovní pozici a zařazení do databáze uchazečů o pracovní místa u Správce po dobu 2 let;
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zaměstnance jiným než výše uvedeným třetím osobám.


Pokud něčemu ze zásad ochrany vašich osobních dat nerozumíte, kontaktujte nás prosím na adrese info@instruo.cz

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

I. Uděluji tímto souhlas společnosti Instruo s.r.o., Václavovická 1538, 739 34 Šenov, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34751, IČO: 28614127, DIČ: CZ28614127 (dále jen „Správce“), aby v souladu s Nařízením zpracovávala osobní údaje, které jsem uvedl v kontaktním formuláři na webu www.instruo.cz

II. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od data poskytnutí.

III. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • Jméno a příjmení;
 • Kontaktní údaje (telefon, email, adresa bydliště);
 • Osobní data poskytnutá v kontaktním formuláři na webových stránkách;
 • Osobní data poskytnutá v dotazníku pro uchazeče o práci;
 • Osobní data poskytnutá v dokumentech k výběrovému řízení (životopis, certifikáty, reference)


IV. Osobní údaje poskytnuté ve webovém formuláři budou zpracovávány pro účely výběru vhodného uchazeče o práci a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Po uzavření výběrového řízení budou osobní údaje zpracovávány pro účely zařazení do databáze uchazečů o práci po dobu 2 let od data poskytnutí.

V. Jsem srozuměn(a) se svým právem zejména:

 • Mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení);
 • Požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
 • Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody (dle čl. 17 Nařízení);
 • Na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 Nařízení;
 • Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení;
 • Odvolat tento souhlas (dle čl. 7 odst. 3 Nařízení);
 • Vznést námitku proti zpracování (dle čl. 15 Nařízení)


VI. Sdílení informací

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

Z právních důvodů – můžeme poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení je nutné pro:
– dodržování zákonů nebo právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy,
– uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
– ochrany před poškozením zdraví, majetku nebo zabezpečení společnosti Instruo s.r.o., našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje právní předpis,
– zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků společnosti Instruo s.r.o., (např. proti podvodu), při technických potížích či bezpečnostních problémech.

VII. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu včetně níže uvedeného poučení Uživatele pečlivě přečetl(a), obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Poučení Uživatele
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje uživatele budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
 • důvodem poskytnutí osobních údajů uživatele Správci je poptávka po obchodní spolupráci, případně v případě uchazečů o zaměstnání pro zařazení do výběrového řízení na aktuálně vypsanou volnou pracovní pozici a zařazení do databáze uchazečů o pracovní místa u Správce po dobu 2 let;
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zaměstnance jiným než výše uvedeným třetím osobám.


Pokud něčemu ze zásad ochrany vašich osobních dat nerozumíte, kontaktujte nás prosím na adrese info@instruo.cz

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Zavolejte nám

+420 601 364 678

Napište nám

mapa

Kde nás najdete

Instruo, s. r. o.
Rajnochova 205/226                    718 00 Ostrava – Kunčičky

Zavolejte nám

+420 601 364 678

Napište nám

mapa

Kde nás najdete

Instruo, s. r. o.

Rajnochova 205/226

718 00 Ostrava – Kunčičky

Zavolejte nám

+420 601 364 678

Napište nám

mapa

Kde nás najdete

Instruo, s. r. o.

Rajnochova 205/226

718 00 Ostrava – Kunčičky

logo