kontakt

+420 601 364 678   |   info@instruo.cz

PROJEKTY

projekty_eu

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy Instruo s.r.o. – registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013532​

Společnost INSTRUO s.r.o. zahájila 1. 12. 2019 projekt s názvem Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy Instruo s.r.o.
Projekt vychází z analýzy vzdělávacích potřeb a řeší dlouhodobý plán vzdělávání, kterým se docílí uceleného systému řízení lidských zdrojů.

Cílovou skupinu tvoří 42 zaměstnanců společnosti, kteří budou absolvovat po dobu 24 měsíců odborná školení v těchto odvětvích:

  • Obecné IT,
  • Měkké a manažerské dovednosti,
  • Jazykové vzdělávání,
  • Technické a jiné odborné vzdělávání,
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy,
  • Interní lektor.


Realizace projektu pozitivně ovlivní dosahování podnikatelských záměrů společnosti, jejichž nejvýznamnějším zdrojem jsou právě dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci, kteří přispívají vlastním přičiněním k rozvoji a podpoře podnikatelských cílů.

V projektu jsou také zahrnuti zaměstnanci nad 54 let. Zvýšením jejich odborných dovedností se zajistí jejich uplatnění na trhu práce a udržitelnost jejich pracovní pozice.

Projekt je realizován od prosince 2019 do listopadu 2021.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Rozpočet projektu je vyčíslen ve výši 1.375.800,- Kč a podpora je poskytnuta de minimis. Společnost INSTRUO s.r.o. se bude podílet na realizaci projektu 15% z vlastních zdrojů.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Zavolejte nám

+420 601 364 678

Napište nám

mapa

Kde nás najdete

Instruo, s. r. o.
Rajnochova 205/226                    718 00 Ostrava – Kunčičky

Zavolejte nám

+420 601 364 678

Napište nám

mapa

Kde nás najdete

Instruo s.r.o.
Václavovická 1538, 739 34 Šenov

Zavolejte nám

+420 601 364 678

Napište nám

mapa

Kde nás najdete

Instruo s.r.o.
Václavovická 1538, 739 34 Šenov

logo